Επιτοίχια Σπιράλ

Επιτοίχια

Ημερολόγια Σπιράλ

Τα επιτοίχια ημερολόγια αποτελούν την πιο συνηθισμένη μορφή ημερολογίου, ενώ παράλληλα με την χρηστική τους αξία, προβάλλουν και την επιχείρησή σας.

 

Επιτοίχια

Ημερολόγια Σπιράλ

Τα επιτοίχια ημερολόγια παρέχουν άφθονο χώρο για λογότυπο, φωτογραφίες και άλλα χρήσιμα στοιχεία αναγνώρισης και παρουσίασης της επιχείρησής σας.

 

Epitoixia_Chimar

Επιτοίχιο Ημερολόγιο

διάστασης 33 x 24 cm

Mε σπιράλ και οριζόντιο προσανατολισμό.

Epitoixia_Sidirodromos

Επιτοίχιο Ημερολόγιο

διάστασης 33 x 24 cm

Mε σπιράλ και οριζόντιο προσανατολισμό.

Epitoixia Idaia-Gi

Επιτοίχιο Ημερολόγιο

διάστασης 33 x 24 cm

Mε σπιράλ και οριζόντιο προσανατολισμό.

Epitoixia Sidirodromos 2021

Επιτοίχιο Ημερολόγιο

διάστασης 33 x 24 cm

Mε σπιράλ και οριζόντιο προσανατολισμό.

Poster Viokal

Επιτοίχιο Ημερολόγιο

διάστασης 30 x 42 cm

Mε σπιράλ και κάθετο προσανατολισμό.

Poster_Sidirodromos

Επιτοίχιο Ημερολόγιο

διάστασης 30 x 42 cm

Mε σπιράλ και κάθετο προσανατολισμό.

Poster Karastergiou

Επιτοίχιο Ημερολόγιο

διάστασης 30 x 42 cm

Mε σπιράλ και κάθετο προσανατολισμό.

Poster_Karastergiou 2

Επιτοίχιο Ημερολόγιο

διάστασης 30 x 42 cm

Mε σπιράλ και κάθετο προσανατολισμό.